Γράφει το μέλος μας, Κυριάκος Αλέξιος Εφραίμ Γατουρτζίδης, φοιτητής Νομικής Δ.Π.Θ.

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων” ή “GDPR”) κατοχυρώνεται μεταξύ άλλων ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη – απόρροια του δικαιώματός του στην προσωπικότητα συν τοις άλλοις – το δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 GDPR). Έκφανση

By our member, Eirini Koutsoukou

The unprecedented outbreak of the Corona Pandemic has clarified not only the (un)preparedness of national health systems but has brought into discussion the measures applied by governments in terms of human rights protection, proportionality and effectiveness. Given the urgency of the situation, States have incorporated to their political ‘armoury’ the

Coding for Lawyers
When? 10th December 2019
Where? EY Premises, 8B, Chimarras St 151 25 Maroussi Athens.

If you are one of the new age Lawyers and you are interested in learning Python, you are welcomed to participate in our workshop. If you wish to explore the areas of information security, hacking, artificial intelligence and