Γράφει το μέλος μας, Κυριάκος Αλέξιος Εφραίμ Γατουρτζίδης, φοιτητής Νομικής Δ.Π.Θ.

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων” ή “GDPR”) κατοχυρώνεται μεταξύ άλλων ένα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη – απόρροια του δικαιώματός του στην προσωπικότητα συν τοις άλλοις – το δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 GDPR). Έκφανση

By our member, Eirini Koutsoukou

The unprecedented outbreak of the Corona Pandemic has clarified not only the (un)preparedness of national health systems but has brought into discussion the measures applied by governments in terms of human rights protection, proportionality and effectiveness. Given the urgency of the situation, States have incorporated to their political ‘armoury’ the